Conceptul de “eLearning“ cuprinde toate formele de învăţare pe suport electronic și furnizează instrumentele necesare pentru a facilita promovarea, susţinerea și imbunătăţirea calităţii procesului de invăţare. Având caracteristici modulare, soluţia eLearning are o mare flexibilitate a funcţionalităţilor sale, astfel încat clienţii o pot adapta în funcţie de necesităţile prezente și viitoare.

Ce beneficii aduce Soluţia de eLearning organizaţiei?

Reducerea semnificativă a costurilor și eficientizarea resurselor

 • Costuri administrative reduse;
 • Reducerea necesarului de locaţii;
 • Reducerea printurilor și copiilor pe suport de hârtie, întrucât materialele sunt transmise online;
 • Costurile cu instruirea sunt reduse cu aproximativ 50%;
 • Personalul de instruire alocă mai mult timp dezvoltării cursanţilor.

Imbunătăţirea performanţelor cursanţilor și creșterea accesibilităţii informaţiilor

 • Volum mai mare de informaţii disponibile pentru cursanţi, accesabil oricând și de oriunde, prin intermediul Bibliotecii online – procesul de învăţare se realizează astfel fără o limită de timp, sau spaţiu;
 • Acces de la distanţă și audienţă crescută, cuprinzând și cursanţii care nu pot participa la clasele din sistemul tradiţional;
 • Creșterea performanţelor de învăţare, precum și individualizarea procesului de învăţare;
 • Standardizarea nivelului de informaţii transmis la cursant;
 • Posibilitatea de a evalua obiectiv  cantitatea de cunoștinţe asimilate;
 • Sistem flexibil și adaptat nevoilor reale ale clientului ;
 • Compatibil cu standarde internaţionale (SCORM 1.2, SCORM 2004).
Tagged on: